Energie routeplanner voor elektrische voertuigen

ViriCiti B.V. is een samenwerking aangegaan met Simacan B.V. om een nieuwe online tool te ontwikkelen die het energieverbruik en de besparingen van elektrisch rijden per route voorspelt. Deze 'EV Fleet Analyzer' geeft daarmee inzicht in wanneer het gebruik van elektrische distributie voertuigen rendabel is. ViriCiti en Simacan willen zo de inzet van elektrische voertuigen verhogen. 

EV Fleet Analyzer

ViriCiti bezit grote hoeveelheden data aangaande het energieverbruik van elektrische voertuigen (EVs). Simacan is een expert op het gebied van realtime geo datasets en routeplanning. Door de krachten te bundelen zijn de twee in staat een systeem te ontwikkelen dat analyses maakt op basis van zowel interne voertuigdata als data van externe bronnen die invloed hebben op het energieverbruik (verkeersinformatie, weersomstandigheden en hoogteverschillen in het wegennet). De 'EV Fleet Analyzer' kan vervolgens een accurate voorspelling maken van het verbruik en de besparingen per route. 

Verhoogde inzet van EVs

Een breder gebruik van EVs kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot. Veel logistieke ondernemingen maken echter nog slechts sporadisch gebruik van EVs. De benodigde data voor een betrouwbare planning ontbreekt, wat leidt tot een kleinschalige en onrendabele inzet van de voertuigen. Met de 'EV Fleet Analyzer' kunnen vervoerders per route zien of het gebruik van EVs haalbaar en rendabel is, wat uiteindelijk de inzet van EVs op grote schaal zal stimuleren.  

Testen

ViriCiti en Simacan zullen de software na ontwikkeling testen bij verschillende distributeurs. 

"Simacan en ViriCiti hebben elkaar gevonden in de ambitie de drempel te verlagen voor de overschakeling naar elektrisch aangedreven voertuigen. ViriCiti heeft alle kennis en kunde in huis om het gebruik van het voertuig in relatie tot de batterijcapaciteit continue te meten. Simacan zorgt ervoor dat deze informatie zowel binnen als buiten het voertuig beschikbaar komt in digitale kaarten en routeplanners."

Felix Faassen, CTO Simacan 

"Dit project is een mooie toepassing van Big Data; ViriCiti's groeiende dataset van voertuigspecifiek verbruik wordt geprojecteerd op het geavanceerde routeplanningssysteem van Simacan. Hierdoor ontstaat een applicatie met voorspellend vermogen, welke zichzelf continue verbetert bij elke elektrisch gereden kilometer."

Simon Rijk, CTO ViriCiti
Download PDF
Download PDF
Over ViriCiti

ViriCiti, founded in 2012, offers a cloud-based monitoring system to improve electric vehicle operations. ViriCiti believes that online energy management is the missing link to full adoption of electric city buses and trucks. By monitoring and analyzing data from electric vehicles up to millisecond level, real-time information on the use, condition and performance of the vehicle can be provided. With these insights, electric city buses and trucks run further, more reliable and at lower cost.

berichten